Deodorant Collonil Activ Shoe Deo 150 ml

 

Vysoce efektivní deodorant do obuvi s dlouhodobým účinkem. Zajišťuje příjemnou svěžest s chladivým mentolem a desinfekčním efektem. Odstraňuje nepříjemné zápachy. Výborný k vystříkání obuvi po celodenním nošení. Jednoduchá aplikace pomocí mechanického rozprašovače.

Dostupnost Skladem
260 Kč
   
Kód produktu 8199
Kategorie OŠETŘOVÁNÍ OBUVI
 

Deodorant do obuvi eliminuje nepříjemný zápach a zajišťuje v botě příjemnou svěžest. Deodorant s přírodními přísadami, bez hnacího plynu a vybavený praktickým rozprašovačem, je praktickým společníkem pro delší trekkingové výlety a outdoorové aktivity. Rozhodně by neměl by chybět v žádném vybavení.

Návod na použití Activ Shoe Deo

Sprej nastříkejte dovnitř obuvi a nechejte zaschnout. Podle potřeby nástřik opakujte.

Povinné informace Activ Shoe Deo

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Obsah/obal zlikvidujte jako nebezpečný odpad

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole: